Maskrosor

-

Winston Churchill 10 Downing Street, London. Citat från november 1942

-

Haga Nygata Haga, Göteborg

-

Bergsgatan 19 Haga, Göteborg

-

E6 efter passage av Varberg

-

Botaniska Trädgården Göteborg, sommaren 2019

Back to Blog

©  peter cornéer